Όλοι εμείς στην APM πιστεύουμε ακράδαντα και είμαστε δεσμευμένοι στην πλήρη ικανοποιήση του πελάτη και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τους παραπάνω θεμέλιους λίθους τους οποίους εφαρμόζουμε πιστά στην διεκπεραίωση της εργασίας μας. Για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος όλοι οι εργαζόμενοι της APM ακολουθούν τυποποιημένες διαδικασίες διαχείρισης & λειτουργίας.

Η ποιότητα της εταιρείας διασφαλίζεται περαιτέρω μέσα από ένα σύστημα πιστοποιημένων & ελεγχόμενων διαδικασιών σε συνδυαμό με την συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού & τακτικές έρευνες για το βαθμό ικανοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.

Όλες οι διαδικασίες, οδηγίες και εργασίες διεκπεραίωσης για όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας είναι καταγεγραμμένες σε εγχειρίδιο πάνω στο οποίο εκπαιδέύονται και αξιολογούνται τακτικά όλοι οι εργαζόμενοι.

 


Κοινωνική Ευθύνη για την APM σημαίνει...


Η APM είναι ιδιαιτέρως ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν την κοινωνία και έχει ενεργή συμμετοχή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις ενώ βρίσκεται δίπλα με μειονοτικές κοινωνικές ομάδες προσφέροντας θέσεις εργασίας με ίσους όρους.

Σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος όλοι εμείς στην APM πιστεύουμε οτι είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε τον πλανήτη Γή ανέπαφο και να παραδώσουμε την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά μας στις επόμενες γενιές .

Η APM συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα ανακύκλωσης και διαθέτει αυτ/τα τεχνολογίας EURO 3 & 5 για τις μεταφορές της τα οποία συμβαδίζουν με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες περί περιορισμού CO2.

Ποιότητα για την APM σημαίνει...

  • Αμεσότητα
  • Ευγένεια
  • Ευθύνη
  • Κατανόηση
  • Πρόβλεψη
  • Σέρβις
  • Συνεργασία
  • Ταχύτητα
Back to top button