Στη σημερινή παγκόσμια οικονομία, οι οργανισμοί καλούνται να αποδείξουν ολοένα και περισσότερο την σωστή διαχείριση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων. Ταυτόχρονα, κάθε επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να συμπεριλάβει στην φιλοσοφία της ένα σύνολο από μακροχρόνιες αξίες που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα και τη στρατηγική συνοχή της.

Στοιχεία δείχνουν ότι όταν μια επιχείρηση δίνει έμφαση στα προαναφερθέντα έχει απτά αποτελέσματα σε ότι αφορά στη βιωσιμότητα της και πλεονεκτήματα σε όλους τους τομείς της οργάνωσης της, διασφαλίζοντας έτσι την μακρόχρονη και επιτυχημένη συνεργασία στον τομέα των πωλήσεων, των αγορών, της χρηματοδότησης, της ασφάλισης, και αλλού.

Ως οικογενειακή επιχείρηση, η APM έχει δεσμευτεί σε σχέση με την υγεία και την ασφάλεια, τους ανθρώπινους πόρους και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Προκειμένου να διατηρήσει τη φήμη της για την ηθική συμπεριφορά της, η APM έχει αναπτύξει σχετικές πολιτικές που συνάδουν στην εταιρική κουλτούρα η οποία είναι σεβαστή από όλους τους εργαζομένους μας.

Η φιλοσοφία και οι αξίες μας αποτελούνται από δέκα βασικές αρχές:

  • Οι πελάτες μας ακαι οι ανταποκριτές μας αποτελούν το κεφάλαιο μας .....
  • Το προσωπικό μας αποτελεί την δύναμη μας....
  • Είμαστε μια ανεξάρτητη οικογενειακή εταιρεία μεσαίου μεγέθους και σκοπεύουμε να παραμείνουμε τέτοια ....
  • Λειτουργούμε με σεβασμό στα business ethics....
  • Λειτουργούμε με σεβασμό στο περιβάλλον και με κοινωνική ευθύνη ....
  • Η ασφάλεια και η υγιεινή είναι πρωταρχικός παράγοντας στην λειτούργεια μας....
  • Λειτουργούμε σε ενα διεθνές περιβάλλον με δίκτυα και συμμαχίες... .
  • Είμαστε ένα καινοτόμος οργανισμός με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις.....
  • Είμαστε ένας οργανισμός μεσαίου ρίσκου και μεσοπρόθεσμης στρατηγικής, επικεντρωμένοι να δώσουμε αξία στους μετόχους μας.
  • Προσφέρουμε πάντα αξία για κάθε ευρώ που πληρώνουν οι πελάτες μας....

Αυτές οι αρχές επιχειρηματικής συμπεριφοράς και κουλτούρας έχουν κοινοποιηθεί σε όλους τους υπαλλήλους, ανεξάρτητα από την τοποθεσία ή το ρόλο, αλλά και στους προμηθευτές οι οποίοι αναμένεται να ανταποκριθούν στις προσδοκίες αυτές της ΑPM για να συνεχίσει να κατέχει ηγετική θέση στους κανόνες συμπεριφοράς των επιχειρήσεων και να εξασφαλίζει την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στην παγκόσμια αγορά μεταφορών.

Back to top button