Με την βοήθεια σύγχρονων συστημάτων τηλεματικής, μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή την πορεία των αποστολών μας, να βελτιστοποιούμε τους χρόνους παράδοσης και να σας προσφέρουμε οικονομικά ανταποδοτικές λύσεις.

Μέσω προηγμένων συστημάτων τηλεματικής έχουμε την δυνατότητα:

  • Να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά, προς όφλεος του πελάτη, το κόστος
  • Να σχεδιάζουμε δυναμικά την βέλτιστη διαδρομή, ανάλογα με τις συνθήκες
  • Να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή της γεωγραφική θέση των φορτιών μας
  • Να αναλύουμε την οδηγική συμπεριφορά των οδηγών μας, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των φορτιών μας
  • Να επικοινωνούμε άμεσα με τους οδηγούς μας
  • Να ελαχιστοποιούμε τους κινδύνους ασφαλείας του στόλου μας και των οδηγών μας
  • Να ελέγχουμε διαρκώς την θερμοκρασία των φορτιών μας
Back to top button