Για επιλεγμένους πελάτες με ιδιαίτερες απαιτήσεις αναλαμβάνουμε  ειδικές μεταφορές και projects. Μέσα από εμπεριστατωμένη μελέτη και επαγγελματισμό, σχεδιάζουμε και οργανώνουμε τη μεταφορά υπερμεγέθων και υπέρβαρων φορτίων και project μεαφορας κάθε τύπου σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες μας.

Επιπλέον η APM  έχει την δυνατότητα συνδυασμένης μεταφοράς  όπου οι ανάκες των πελατών μας το απαιτούν.

Οδικοί - Σιδηροδρομικοί

Οδικοί - Αεροπορικοί

Οδικοί - Ναυτιλιακοί

Back to top button