Ασφάλιση εμπορευμάτων. Εξασφαλίζουμε συμβόλαια ασφάλισης OPEN COVER & BLOCK POLICY με ρήτρες ασφάλισης Α,Β,C καθώς και ειδικές ρήτρες για ειδικές μεταφορές

Εκτελωνισμός εμπορευμάτων. Αφορά σε εκτελωνισμό εισαγωγής και εξαγωγής, συμβουλευτικό προσανατολισμό για εισαγωγές & εξαγωγές, ταξινόμηση εμπορευμάτων βάσει Ευρωπαϊκού συστήματος ταριφών, εγγυητική μεταφόρτωσης Transit φορτίων, άνοιγμα και παρακολούθηση Τραπεζικών Πιστώσεων συναλλαγής εμπορευμάτων, ελεύθερη ζώνη για υποκείμενα εμπορεύματα.


Εθνικές και διεθνείς Οικοσκευές.  Εάν κινείτε το σπίτι ή την επιχείρησή σας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μέσα στην Ευρώπη ή τοπικά, η APM μπορεί να σας εξυπηρετήσει. Συσκευάζουμε, μεταφέρουμε αεροπορικώς/οδικώς και θαλάσσια και παραδίδουμε στην κατοικία προορισμού σας. Προσφέρουμε επίσης  αποθήκευση στις σύγχρονες εγκαταστάσεις αποθηκών εμπορευμάτων μας.

Back to top button