Προιόντα και υπηρεσίες διεθνούς μεταφοράς γενικά

Η APM επικεντρωμένη στην διεθνή μεταφορά παρέχει ολοκληρωμένα προϊόντα μεταφοράς σχεδιασμένα να ταιριάζουν στις ανάγκες των πελατών μας.


Για να το επιτύχουμε αυτό έχουμε επιλέξει υπηρεσίες από το συνολικό χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της APM συνδυάζοντας  με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτύχουμε το κατάλληλο προϊόν.

Υπηρεσίες και προϊόντα,  Οδικής, Αεροπορικής και Θαλάσσιας μεταφοράς είναι στην διάθεση των πελατών μας ώστε να διασφαλίσουμε την συνεπή door to door μεταφορά και παράδοση των εμπορευμάτων  τους.

Στην βάση δημιουργίας και επιλογής του κατάλληλου προϊόντος βρίσκεται λεπτομερής ανάλυση των αναγκών των πελατών μας, των συνθηκών μεταφορας και άλλων ιδιαιτέρων απαιτήσεων.

Ως αποτέλεσμα οι πελάτες μας λαμβάνουν  προϊόντα  tailor made τα οποία περιλαμβάνουν υπηρεσίες συνδυασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να  εξασφαλίζεται η αποτελεσματική μεταφορά. Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της APM βρίσκεται στο πλευρό των πελατών μας για να διασφαλίσει την end to end ικανοποίηση τους από τις υπηρεσίες μας.

Αυτό δίνει στους πελάτες μας υπηρεσίες με πραγματική προστιθέμενη αξία και στην APM ένα διαχρονικό συγκριτικό πλεονέκτημα.

Back to top button